Coaching & Training

Coaching & Training

Samensturing in de Kerk

Met Attvaxa coaching en training ondersteun ik kerkelijke organisaties in het ontdekken en implementeren van samensturing als besturingsfilosofie.

Samensturing zorgt voor meer verbinding, meer samen, gelijkwaardigheid en meer bewustzijn van wat er echt toe doet in de kerk, het lichaam van Christus. Vanuit een heldere visie/collectief doel met bijpassende kaders ontstaat ruimte om te groeien voor iedereen. Bijvoorbeeld door je bewust te zijn van kwaliteiten in de gemeente en deze optimaal te gebruiken Met andere woorden: op weg gaan om jullie potentieel echt te gebruiken en komen tot verbinding en groei.

Graag ondersteun ik leiders in de kerk in het implementeren van dit gedachtengoed. Dit doe ik samen met andere specialisten. Zie voor meer informatie over samensturing in de kerk: www.builidingchurch.nl